Chuyên:

Chuyên:

 • Thiết kế, gia công, lắp đặt, cung cấp hệ thống thiết bị lên men, hệ thống lọc tiếp tuyến ổn nhiệt.
 • Tư vấn chuyển giao công nghệ lên men
 • Tư vấn giải pháp giảm thiểu tạp nhiễm trong qui trình lên men
 • Hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực lên men

 • Designing, fabrication and installation of fermentation technology
 • Consulting and transferring fermentation technology
 • Consulting of countermeasure for contamination in fermentation
 • Researching collaboration in fermentation field
 • Thiết bị

  Hệ thống thiết bị lên men hoàn chỉnh bao gồm:

  • Bồn lên men và các phụ kiện: Khuấy, đầu dò pH, nhiệt độ, DO, thiết bị giải nhiệt,…
  • Tủ điều khiển điện tử và kết nối máy tính ghi nhận các thông số vận hành
  • Máy nén khí và thiết bị lọc khí vô trùng 0,2mm
  • Máy làm lạnh nước để giải nhiệt cho nồi lên men
  • Lò hơi cung cấp hơi nước nóng để thanh trùng thiết bị và môi trường nuôi cấy

   
  The whole system of equipment for fermentation process includes:

  • Fermenter and accessories: Agitator, sensor of pH, thermal, DO, cooling system…
  • Main control panel connected to PC with designed software to record the operation parameters: pH, DO, temperature.
  • Air-compressor, high efficiency air-filter with pore size less than 0.2m.
  • Chiller to supply cooling water (5-20oC) to remove heat from fermenter
  • Boiler to supply steam for sterilization of medium and equipment

  Sản phẩm