MÔ HÌNH HỆ THỐNG LỌC TIẾP TUYẾN ỔN NHIỆT (MODEL VA-CF-250L)